Home / CÁC KHÓA HỌC AUTOCAD

CÁC KHÓA HỌC AUTOCAD

AutoCAD 3D Thực Dụng

AUTOCAD FORM 4 – 3D1

Thông tin giảng viên: – Giảng viên: Ks. Nguyễn Huỳnh Tân – Kinh nghiệm: Với kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực thiết kế dự án cho các công ty lớn của Nhật và Đài Loan như Kubota, Kebelco, Everyoung, Polytex Far Eastern, … 7 năm hướng dẫn và đào tạo học viên ...

Xem thêm

AutoCAD 3D Căn Bản

AUTOCAD FORM 1 – 3D

Thông tin giảng viên: – Giảng viên: Ks. Nguyễn Huỳnh Tân – Kinh nghiệm: Với kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực thiết kế dự án cho các công ty lớn của nước ngoài, 7 năm hướng dẫn và đào tạo học viên AutoCAD tại các trung tâm như: Trung tâm tin ...

Xem thêm