Home / QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Các khóa học tại trung tâm đào tạo đồ họa kỹ thuật NHT cung cấp cho học viên:

  • ⊃ Các kỹ thuật áp dụng phần mềm trong vẽ và thiết kế từ cơ bản đến nâng cao.
  • ⊃ Những kỹ năng cần thiết để xây dựng, chỉnh sửa và quản lý mô hình 3D.
  • ⊃ Các kinh nghiệm trong quá trình vẽ và thiết kế thực tế.     

    Chương trình được đào tạo theo hướng module theo từng phần mềm riêng biệt, do đó học viên sẽ được trang bị các kỹ năng và kỹ thuật chuyên sâu về xây dựng và xử lý bản vẽ kim loại tấm, kết cấu hàn, đường ống, phân tích bền, render tạo hình, hoạt cảnh diễn họa … Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng ứng dụng vào các lĩnh vực, sản phẩm khác nhau.

Sơ đồ đào tạo NHT:

Đối tượng theo học:

  • ⊃ Sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí, ô tô, cơ điện tử, chế biến lâm sản, nội thất, kiến trúc, xây dựng … có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực vẽ và thiết kế.
  • ⊃ Kỹ sư, kỹ thuật viên đang làm việc tại phòng thiết kế thường xuyên làm việc với bản vẽ kỹ thuật mong muốn cải thiện năng suất làm việc.
  • ⊃ Nhân viên kỹ thuật mong muốn làm việc ở bộ phận vẽ và thiết kế.

Điều kiện đầu vào:

  • ⊃ Sinh viên chuyên ngành kỹ thuật đã tham gia các lớp cơ sở ngành kỹ thuật: Vẽ kỹ thuật, dung sai, sức bền vật liệu, vẽ mỹ thuật, phác ý tưởng … (tùy theo yêu cầu riêng từng khóa học).
  • ⊃ Kỹ sư, kỹ thuật viên đang làm việc tại phòng thiết kế có khả năng sử dụng máy tính, thường xuyên làm việc với bản vẽ kỹ thuật.