Home / DỊCH VỤ / Quản lý tài liệu bản vẽ

Quản lý tài liệu bản vẽ

Quản lý tài liệu bản vẽ

Quản lý tài liệu bản vẽ, Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý các hồ sơ, dữ liệu bản vẽ, dữ liệu về quy trình thiết kế cho đến gia công, sản xuất.

Vấn đề của bạn: 

     Bạn cùng đối tác thường xuyên thay đổi các thiết kế, bạn gặp khó khăn về việc truy xuất dữ liệu cũ, mới hoặc đúng nhất trong mớ dữ liệu bạn đã tạo ra mà không thể xóa nó trong quá trình làm việc với đối tác. Sẽ thật mất thời gian cho những lần tìm kiếm như vậy.

     Công việc sẽ bị trì trệ khi các thành viên cùng tổ chức không kịp thời nắm bắt tiến trình thay đổi giữa bạn và khách hàng, bạn sẽ mất một khoảng thời gian để gửi và giải thích về vấn đề giữ liệu cho các thành viên, nhưng vấn đề thay đổi thì liên tục xảy ra, vô tình bạn sẽ tạo nên sự không đồng nhất trong tổ chức.

     Sự bừa bãi, không thống nhất dẫn đến việc mất kiểm soát, nhân viên sẽ không thể hiểu được rõ ràng nhiệm vụ công việc cần làm. Làm cách nào để công việc có thể Auto mà vẫn đảm bảo chất lượng tài liệu, hạn chế sai sót khi gia công, sản xuất?

Khả năng của chúng tôi: 

  • Quản lý thay đổi kỹ thuật, quản lý Revision, quản lý bảng biểu và các chuẩn mẫu.
  • Kết nối và tương tác giữa các thành viên: Các thành viên có thể cùng làm trên một hệ thống giữ liệu và cập nhật theo thời gian thực.
  • Duy trì các nguyên tắc và phân quyền chức năng.
  • Tự động hóa quy trình và biểu mẫu.
  • Quản lý BOM, bảng vật tư, bảng kê chi tiết kỹ thuật.

Lợi ích của bạn: 

  • Giảm thiểu rủi ro ngay từ khâu thiết kế.
  • Dễ dàng bàn giao công việc.
  • Nâng cao năng suất lao động.
  • Hệ thống hóa bản vẽ và dữ liệu liên quan, nâng cao khả năng tái sử dụng dữ liệu.
Quản lý tài liệu bản vẽ
4 votes, 5.00 avg. rating (99% score)

Check Also

Đào tạo AutoCad doanh nghiệp

Chương trình đào tạo AutoCad theo nhu cầu và sản phẩm của doanh nghiệp:    Với ...