Home / Tag Archives: AutoCAD 3D Căn Bản

Tag Archives: AutoCAD 3D Căn Bản

AutoCAD 3D Căn Bản

AUTOCAD FORM 1 – 3D

Thông tin giảng viên: – Giảng viên: Ks. Nguyễn Huỳnh Tân – Kinh nghiệm: Với kinh nghiệm 13 năm trong lĩnh vực thiết kế dự án cho các công ty lớn của nước ngoài, 10 năm hướng dẫn và đào tạo học viên AutoCAD tại các trung tâm như: Trung tâm tin ...

Xem thêm