Home / Tag Archives: AutoCAD 3D Căn Bản

Tag Archives: AutoCAD 3D Căn Bản

AutoCAD 3D Căn Bản

AUTOCAD FORM 1 – 3D

Thông tin giảng viên: – Giảng viên: Ks. Nguyễn Huỳnh Tân – Kinh nghiệm: Với kinh nghiệm 8 năm trong lĩnh vực thiết kế dự án cho các công ty lớn của nước ngoài, 7 năm hướng dẫn và đào tạo học viên AutoCAD tại các trung tâm như: Trung tâm tin ...

Xem thêm